PF 2017

­


Přejeme všem našim  klientům, dobrovolníkům, dárcům, partnerům a příznivcům příjemný a štědrý závěr roku 2016 a úspěšný rok 2017.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další setkání s vámi.

­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­