Vánoční nadílka

­ Více fotek " zde"

­Prosinec je nejen dobou svátků a klidu, ale i dobou trochu hektickou, spojenou se shánením dárků, organizováním večírků a také dobou přátelského setkávání. Také my Vás pozvali k nám.

Tradiční Vánoční nadílka se konala v sobotu 10. prosince 2016 v Šafářském dvoře. Pro děti byl nachystán zajímavý program s možností svezení na koni a pro všechny vánoční občerstvení. V obchůdku jste mohli podpořit naši Vánoční sbírku.

Děkujeme všem za spolupráci v roce 2016 a přejeme Vám úžasný a pohodový rok 2017. Těšíme na na další spolupráci s Vámi.
- tým sdružení PIAFA

­ ­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­