Projekty EU


   PIAFA- podpora terénních služeb

   Šafářský dvůr- zázemí pro sociální služby

­

PIAFA- rozšíření sociálních služeb

registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009645 ­

PIAFA- rozšíření sociálních služeb

Projekt PIAFA- Sociální služby Slavkovsko

­registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010141

Projekt PIAFA- sociální služby Slavkovsko

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­